ANALIZA

 
 

1 kwietnia 2020 Zainteresowanie fotowoltaiką wśród prosumentów zwiększa się z roku na rok, szczególnie w dobie dostępnych dotacji i zachęt. Kiedy zwróci się fotowoltaika? Jak duża jest różnica w przypadku skorzystania z Programu Mój Prąd i ulgi termomodernizacyjnej?Im bardziej będzie widoczny na rynku wzrost cen energii elektrycznej, tym bardziej inwestycja w instalację fotowoltaiczną będzie się opłacać, a okres zwrotu będzie krótszy. Wynika to ze sposobu liczenia okresu zwrotu.
Im szybciej będzie rosła cena energii, tym wyższe będą oszczędności zgromadzone w ciągu danego roku. Z kolei im wyższy będzie udział dotacji w poniesionych kosztach inwestycyjnych, tym szybciej i bardziej się one obniżą.
W tym miejscu warto zauważyć, że na mniejsze instalacje dotacja i ulga termomodernizacyjną będą miały większy wpływ, mimo iż koszt jednostkowy za 1 kWp jest wyższy. Dlaczego? Wynika to z faktu, że procentowy udział dotacji dla mniejszych instalacji jest wyższy.

Jak wygląda przykładowy wykres okresu zwrotu?Przyjrzyjmy się instalacji o mocy 5,1 kWp. Według danych cenapradu.pl, zaktualizowanych 30.03.2020, średnia cena energii elektrycznej w Polsce, przy założeniu tego samego sprzedawcy i dystrybutora, dla taryfy G11 wynosi 0,619 zł/kWh.Cena energii elektrycznej rośnie z roku na rok. W ciągu ostatnich 10 lat były okresy, w których cena energii w ogóle nie rosła. Były również takie, w których rosła bardzo gwałtownie. Uśredniając ostatnie 10 lat i biorąc pod uwagę tendencje rynkowe – przyjmijmy roczny wzrost cen na poziomie 7%.
Instalacja o mocy 5,1 kWp może wyprodukować średnio 5075 kWh energii elektrycznej rocznie.Obowiązujący system opustów zakłada, że za każdą 1 kWh oddaną do sieci prosument może odebrać 0,8 kWh. W polskich gospodarstwach domowych zużycie energii produkowanej na bieżąco w ciągu dnia jest niewielkie i zwykle wynosi do 25%. Wynika to z naszego trybu pracy i ze specyfiki produkcji energii z systemu fotowoltaicznego. Biorąc pod uwagę taki poziom tzw. auto konsumpcji załóżmy, że efektywny poziom opustu wynosi nie 0,8 a 0,85.
W analizie okresu zwrotu instalacji fotowoltaicznych przyjęto również zmiany w efektywności pracy instalacji fotowoltaicznej. Efektywność instalacji fotowoltaicznej z roku na rok odnotowuje niewielki spadek. Po analizie kart katalogowych przyjmijmy, że średnio ten spadek wynosi 0,7% na rok.
Przykładowa cena instalacji brutto: 24 000 złDotacja Mój Prąd: 5 000 złProcentowy udział dotacji: 20,83%Wysokość ulgi podatkowej: 3 230 złKoszty inwestycyjne po uwzględnieniu ulgi i dotacji: 15 770 złŚrednia cena energii elektrycznej w taryfie G11 z dnia 30.03.2020: 0,619 zł/kWhRoczny wzrost cen energii elektrycznej 7%Roczny spadek efektywności 0,7%Instalacja o mocy 5 kWp zwróci się po około 7,5 roku. Uwzględniając tylko dotację z programu Mój Prąd, okres zwrotu wynosi około 6 lat, Po uwzględnieniu dodatkowo ulgi termomodernizacyjnej, zwrot inwestycji następuje po nieco ponad 5 latach.
Wniosek – w tym wypadku dotacja w programie Mój Prąd skraca okres zwrotu instalacji o około 1,5 roku, a dotacja razem z ulgą termomodernizacyjną może skrócić okres zwrotu nawet o 2,5 roku.
Im wyższa cena, tym szybciej zwróci się fotowoltaikaW celu zobrazowania, jaki wpływ na okres zwrotu ma cena energii elektrycznej, załóżmy na moment, że koszt 1 kWh energii wynosi 1 zł, a średni roczny wzrost ceny energii wynosi zgodnie z wcześniejszymi założeniami 7%.


Na załączonym wykresie można zaobserwować, że przy takich założeniach instalacja fotowoltaiczna o mocy 5 kWp przy uwzględnieniu dotacji z Mojego Prądu i Ulgi termomodernizacyjnej mogłaby się zwrócić nawet po 3,5 roku, a bez dotacji i ulgi już po 5 latach. Wniosek – im wyższa cena energii elektrycznej, tym fotowoltaika będzie się bardziej opłacała i szybciej się zwróci.
Inne przykładySprawdźmy, po ilu latach zwrócą się instalacje o innych mocach.
Założenia analogiczne jak powyżej:
cena energii 0,619 zł/kWh,roczny wzrost cen energii – 7%,spadek efektywności instalacji 0,7%/rokopust efektywnym na poziomie 85%Instalacja o mocy 3 kWpUśredniona cena rynkowa*: 17 000 zł
Instalacja o mocy 3 kWp bez dotacji zwróci się po około 8,5 latach, a po uwzględnieniu ulgi termomodernizacyjnej i dotacji w programie Mój Prąd po około 5,5 roku.
Instalacja o mocy 7 kWpUśredniona cena rynkowa*: 35 000 zł
Instalacja o mocy 7 kWp bez dotacji zwróci się po około 7,5 roku, a po uwzględnieniu ulgi termomodernizacyjnej i dotacji w programie Mój Prąd po niecałych 6 latach.

Instalacja o mocy 10 kWpUśredniona cena rynkowa*: 42 000 zł
Instalacja o mocy 10 kWp bez dotacji zwróci się po niespełna 7 latach, a po uwzględnieniu ulgi termomodernizacyjnej i dotacji w programie Mój Prąd po nieco ponad 5 latach.

WnioskiNajważniejszym czynnikiem obrazującym dlaczego fotowoltaika z roku na rok staje się coraz bardziej opłacalna jest cena prądu. Przy taniejącej technologii i rosnących cenach energii elektrycznej, znacząco skraca się okres zwrotu.
Możliwość skorzystania z dotacji w Programie Mój Prąd oraz z ulgi termomodernizacyjnej znacznie skraca okres zwrotu instalacji fotowoltaicznej. Im mniejsza instalacja, tym niższy jest jej łączny koszt, mimo wyższej ceny jednostkowej za 1kWp.
W związku z tym dotacja, w programie Mój Prąd, która może wynosi maksymalnie 5 tysięcy złotych, przy niższej cenie za instalację osiąga wyższy udział procentowy w całościowych kosztach. Średnio ulga termomodernizacyjna wraz z dotacją w Moim Prądzie skraca czas zwrotu inwestycji o około 2 lata.
*uśrednione ceny rynkowe, opracowane na podstawie analiz i wycen otrzymanych od innych firm